TopSolid'CAM

TopSolid'CAM

Talaşlı imalat modülü. 2-2.5-3-4 ve 5 eksenli frezeler için takımyolu çıkartır. Tüm kontrol ünitelerine özel post-processorler oluşturur.

Teknik Özellikler

TopSolid Cam

Data Transferi

  • Iges, Dwg, Dxf, Parasolid, Step, Stl, Catia, SolidWorks, UG, vs...
  • Laser veya optik tarayıcılar ve mekanik problu CMM den gelen dataları açma ve bunlara takımyolu oluşturabilme özelliğine sahiptir.
  • TopSolid; 2D ve 3D unsur ağacı bulunmayan datalar üzerinde, delik, kanal, radyüs, boy, vs. gibi objelerin ölçülerini değiştirme özelliğine sahiptir.

Makine kütüphanesi

  • Takım tutucular
  • Standart veya isteğinize göre düzenlenmiş kesme şartları (devir, ilerleme)
  • Özel takım oluşturma

High-Speed Fonksiyonları

Keskin köse hareketleri olmadan yüksek ilerlemede takımyolu oluşturma. Keskin köse hareketlerini dairesel veya alfa hareketlerine dönüştürür.

Çarpma Kontrolü

TopSolid Cam

Topsolid, takım tutucularına ve takımlara çarpma kontrolü uygulayarak takımların ve tutucuların girebilecekleri yerlere takımyolu oluşturur. Bu özellik ile takımların esnemelerini önlenmiş ve gerekli olan ilerlemeleri kullanılmış oluruz.

Stok Oluşturma

TopSolid Cam
  • TopSolid'CAM; parça ebatlarına göre otomatik olarak stok oluşturabilir. Parça geometrisini tanıyarak stok belirlenir.
  • STL datalar, dökümcüler ve modelcilerin parçalarına otomatik olarak işlenecek forma uygun kabuk oluşturup stok tanımlanabilir. Takımyolu oluşturulan bu döküm stoka göre çıkartılır ve boşta hareketlere izin verilmemiş olur.

Bu özellik ile TopSolid'CAM yapılacak olan tüm kaba ve ara kaba kesimlerde bulunan pasolari tanır ve sadece o bölgelere takımyolu oluşturur.

Topology Tanimlama

  • Toleransları ile birlikte delikleri, raybalanmis delikleri, diş çekilmiş delikleri, cıvata başlı delikleri vb. tanır ve otomatik takımyolu oluşturur
  • Cad'de hazırlanmış açık veya kapalı havuzlara otomatik takımyolu oluşturur.

Operasyon Ağacı

Takımyollarını silme, yerlerini değiştirme, edit etme, G kodu üretip üretilemeyeceği hakkında bilgi alma, kullanılan takımların dokümanını hazırlama, toplam zamanı (isleme ve boşta kesme zamanını ayrı ayrı) görme gibi operasyonlar yapılabilir ve bilgiler alınabilir.

Takımyolu Düzenleme

Takımyolu belirlenen bir curve ile sınırlandırılabilir. Belirlenen bölümler silinebilir. Oluşturulan takımyolunu döndürme, aynalama, dairesel veya doğrusal, çoğaltma işlemleri yapılabilir.

Takım Zorlanmalarına Göre İlerleme (Feedrate Control)

TopSolid Cam

TopSolid'CAM, isleme esnasında takım zorlanmalarına göre belirtilen limitlerde ilerleme ve spindle devri otomatik olarak takımyolunu optimize eder. Takım talaş yığılmalarında otomatik olarak ilerleme hızını azaltır.

Tezgâh Oluşturma. Tezgâh Simülasyonu

TopSolid'DESIGN, tasarlanan tezgâhlara istenilen kinematik hareketini verebilme özelliği ile tam çözüm ortağınız olacaktır. Böylece mevcut tezgâhınızın isleme esnasındaki simülasyonunu da bire bir görme imkânına sahip olacaksınız.

Simülasyonu yapılacak tezgâhlara minimum-maksimum hareketler belirlenir. Test Machine komutu ile de tezgâhlar, kayıt edilmeden önceki son kontrolden geçirilir.

TopSolid'CAM 2 / 2.5 Eksen

Seri imalata odaklı özel işleme komutlarının bulunduğu modüldür.

TopSolid Cam TopSolid Cam TopSolid Cam

Kullanıcı Arayüzü

TopSolid, kolay kullanımlı arayüzü ile 2-2.5 eksen işlerde ileri düzeyde takımyolu oluşturmanıza izin verir. Topology yöntemi ile işlemek istediğiniz yüyezi seçtiğinizde kullanılacak takım ve işleme yöntemini gösterir. Dwg, Dxf gibi harici datalarınolduğu gibi işleme imkanı sunar. Yani sadece çizgi üzerinden işlemeler yapabilir. 2-2.5 eksen komutlarını divizör ile işlemelerde de kullanabiliriz.

Delik İşlemleri

TopSolid Cam

TopSolid, Hole Analysis ve Clinder Analysis komutları ile harici gelen datalarda veya TopSolid de işlemleri yapılacak tüm delik, rayba, diş çekme, civatabaşı açma gibi tüm operasyonları otomatik olarak tanımlar ve tüm işlemleri standartlara göre yapar (gagalama, direkt delme, vs...) magazine tüm takımları dizer ve operasyon ağacını oluşturur. Ayrıca kullanıcı çoklu deliklerde işleme sırasını istediği gibi belirleyebilir.

Kontur ve Havuz İşleme

Deliklerde olduğu gibi açık-kapalı , adalı-adasız havuzları gerektiğinde dışarıdan girişler gerektiğinde dolu malzemeye açılı girişleri (zig-zag, spiral) kendi tayin ederek TopSolid otomatikolarak tanımlar ve işler.

Tekrar İşleme Yöntemleri (Left Material)

TopSolid Cam

Açık ve kapalı havuzlar işlendikten sonra kalan pasoları otomatik olarak bulur ve işler.

Helical Kontur

Hiç kalkış yapmadan sürekli dalış yaparak işleme yapma yöntemidir.

Yazı Yazma İşlemleri

2 eksende text menüsünde yazılan yazıları tek kontur haline çevirip işlemler yapabilirsiniz.

TopSolid'CAM 3 Eksen

Standart Kaba Boşaltma

TopSolid Cam

Topsolid satndart kaba boşaltma yöntemi ile akıcı ve keskin dönüşlerden arındırılabilen, boşa kalkış hareketlerini minimize ederek spiral ve climpkesimler yapar.

TopSolid Cam

%40 zaman kazandırabilen Intermediate passes management seçeneği ile tek programda farklı paso değerleri verilebilir. Düz yüzeylerde farklı formlu alanlarda farklı yanal pasolar verilebilir.

High Speed Trochoidal Kesimler

TopSolid Cam

Kaba işlemede takım, kendi çapından daha büyük daireler çizerek ve sürekli olarak yana kaymaları sabit tutarak işleme yapar. Bu yöntemle kesiciye gelen yük sürekli sabit olur, takım ömrü ve iş kalitesi arttırılabilir

.

Undercut Roughing

Ters açılarda kaba işleme yapabiliriz. TopSolid ters açıları tespit eder ve takım, tutucu çaplarını dikkate alarak işleme yapar.

Plunge Roughing

TopSolid Cam

Derin ve yüksek talaş miktarı olan parçalarda çok yüksek hız kazandırır. Talaş kaldırma esnasında yanal yüklerin çok az olması tezgahın ve spindle ın ömrünü arttırır. Plunge takımların özellikleri ile kesme yönteminin artıları birleşince derinlikleri fazla olan parçalarda esneme minimum seviyeye indirilir.

Re-Roughing (Ara Kaba)

Kaba ilerlemeden kalan yerleri otomatik olarak bulur ve işler. Ara kaba işlemi istenilen sayıda ve istenilen takım tipi ile yapılabilir.

Finish İşleme Yöntemleri

Z Level

TopSolid Cam

İstenilen derinlikte, dik alanlar için farklı, radyüs ve açılar için farklı takımyolu çıkartabileceğimiz bir komuttur. Giriş ve çıkışlarda tangential, ramp, vs.. yöntemleri kullanarak takım yolu oluşturulabilir.

Parallel Plane

TopSolid Cam

Belirtilen doğrultuda ürün formuna uygun olarak eşit takım aralıkları ile scallop ları dikkate alarak dört ayrı işleme yöntemini kullanarak takımyolu oluşturur. HSM fonksiyonlarının tümünü bu komutta da kullanabiliriz. İşleme yöntemleri "tek yöne parallel plane", "iki farklı yöne paralel plane", "enlemsel prallel plane", "boylamsal parallel plane".

Constant Scallop

TopSolid Cam

Model üzerindeki tüm formlarda eşit takımyolu oluşturur. Model merkezinden dış sınırlarına veya dışarıdan içereriye eşit aralıklar ile takımyolu oluşturur.

Chain Sweeping

TopSolid Cam

Model üzerinde sadece yüzeyler seçerek, herhangi bir curve ile sınır tanımlaması yapmaksızın işleme yapabiliriz. Seçilen yüzeylerin yön ve işleme tipi seçeneklerini belirlenir ve takımyolu çıkartılır.

3D Contouring

TopSolid Cam

Formlu bir modele yazı veya belirtilen çizgi leri işleme yöntemidir. Yazının modelin üst veya alt tabanına düz olarak yazılması yeterlidir. TopSolid otomatik olarak forma göre ileme yapacaktır.

Kalan Pasoları İşleme Yöntemi

TopSolid Cam

Operasyonlar sonunda kalan pasoları TopSolid otomatik olarak bulur ve komut içindeki seçenekler kullanılarak takımyolu oluşturulur. Model formuna uygun olarak Z ekseninde pasolarla işleme, referans takım belirterek (10 küreden kalan yerler 5 düz takımdan kalan yerler) işleme veya tüm operasyonşardan kalan pasoları belirtilen takım ile işleme.

Pencil Machining

TopSolid Cam

Model radyüslerine teğet girişler yaparak tek geçişli takımyolu oluşturma komutudur.